JongvanHartkoor

Stichting HierTV ondersteunt het JongvanHart koor al lange tijd met moderne communicatiemiddelen. Deze worden ingezet om het onderlinge contact, via de beeldbelcommunities en de zichtbaarheid van het koor, via de live-uitzendingen, te versterken. Samen met de bekende Almeerse dirigent Gerard Poot zoekt het koor steeds naar nieuwe mogelijkheden, zoals het online zetten van koorteksten, online met elkaar de engelse tekst oefenen, enz. De koorleden gebruiken daarnaast actief facebook. Onlangs heeft het koor een belangrijke stap gezet door een zelfstandige stichting, JongvanHart Nederland op te richten. Vanuit de stichting worden nu ook andere initiatieven ontplooit die gebruik maken van moderne technologie. Samen met stichting HierTV wordt aan een programma gewerkt voor mensen met dementie.
Kijk voor meer informatie en video's op: JongvanHart.